หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
   
 
 
 
 


นายสุชาติ ม่วงโพธิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่หลวง
 


นายทูน แท่งทอง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ไผ่หลวง


นายสุทัศน์ รอดฤทธิ์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ไผ่หลวง
 


นางวรรณนิภา มิคะนุช
เลขานายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ไผ่หลวง
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 089-461-822