หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
   
 
 
 
 


นายสุชาติ ม่วงโพธิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่หลวง
โทร : 089-4616822
 


นายทูน แท่งทอง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ไผ่หลวง
โทร : 090-6847540


นายสุทัศน์ รอดฤทธิ์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ไผ่หลวง
โทร : 090-0584533
 


นางวรรณนิภา มิคะนุช
เลขานายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ไผ่หลวง
โทร : 083-6816956
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 089-461-6822