หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ไผ่หลวง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Staff
การบริหารบุคคล

Personnel
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
   
 
 
เกี่ยวกับตำบล อาณาเขตติดต่อ สภาพทั่วไป ข้อมูลประชากร
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 25 ก.ย. 2560
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่หลวง เดิมจัดตั้งเป็นสภาตำบลไผ่หลวง ต่อมาได้รับการยกฐานะตาม พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่หลวง เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2542
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่หลวง ตั้งอยู่หมู่ 2 ตำบลไผ่หลวง อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตก ของที่ว่าการอำเภอตะพานหิน และอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอตะพานหิน ประมาณ 7 กิโลเมตร เนื้อที่/พื้นที่ ทั้งตำบล มีประมาณ 5,875 ไร่ หรือ 9.4 ตร.กม.
 
 
 
 
 
 
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลห้วยเหตุ อำเภอตะพานหิน
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลบางไผ่ อำเภอบางมูลนาก  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ แม่น้ำน่าน อำเภอตะพานหิน
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลคลองคูณ , ตำบลวังหว้า อำเภอตะพานหิน  
 
 
 
 
 
 
 
 
ตำบลไผ่หลวง พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มเหมาะสมกับเกษตรกรรม (ทำนา) และทำสวนมีแม่น้ำน่านไหลผ่าน
 
 
     
อาชีพของประชาชนส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพเกษตรกร ได้แก่ ทำนา และ รับจ้าง
อาชีพของประชาชน ประกอบด้วย

ทำนา 80 %

รับจ้าง 15 %

ค้าขาย 2 %

ทำสวน 1 %

อื่น ๆ 2 %
 
 
 
 
 
 
     
จำนวนประชากรทั้งหมด 2,709 คน แยกเป็น

ชาย  จำนวน 1,298 คน คิดเป็นร้อยละ 47.91

หญิง จำนวน 1,411 คน คิดเป็นร้อยละ 52.09
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 839 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 288.19 คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  1   บ้านคลองข่อย 274 321 595 191  
2   บ้านไผ่หลวง 249 270 519 151
  3   บ้านคลองข่อย 212 234 446 129  
4   บ้านหาดแตงโม 271 280 551 191
  5   บ้านไดกระพังปลา 169 163 332 99  
6   บ้านคลองข่อยพัฒนา 123 143 266 78
    รวม 1,298 1,411 2,709 839
 
ข้อมูล ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2559