หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-63-0068 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 มิ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 มิ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 มิ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 มิ.ย. 2565 ]จ้างเหมารถแม๊คโครเล็ก เพื่อดำเนินการขุดเปิดทางระบายน้ำ บริเวณบ้านนายณรงค์ พลอาจ หมูที่ 1 ตำบลไผ่หลวง อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 มิ.ย. 2565 ]ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 และน้ำมันดีเซล ในการฉีดพ่นยุงตามโครงการรณรงค์แก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 มิ.ย. 2565 ]จ้างเหมาจัดทำตรายาง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 มิ.ย. 2565 ]ซื้อแก๊สโซฮอล์ 95 และ ดีเซล ตามโครงการรณรงค์แก้ไขปัยหาโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 มิ.ย. 2565 ]ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 และน้ำมันดีเซล ในการฉีดพ่นยุงตามโครงการรณรงค์แก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 มิ.ย. 2565 ]จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายติดถนนลาดยางต่อ คสล.เดิม หมู่ที่ 4 บ้านหาดแตงโม ตำบลไผ่หลวง อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 345.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,035.00 ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 มิ.ย. 2565 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 24