หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Staff
การบริหารบุคคล

Personnel
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 มี.ค. 2566 ]จ้างก่อสร้างถนน คสล. บริเวณบ้านนายบุญธรรม ถึง บ้านนางบุญมี สังขรักษ์ หมู่ที่ 4 ตำบลไผ่หลวง อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 มี.ค. 2566 ]จ้างก่อสร้างถนน คสล. (ซอย 4) หมู่ที่ 1 ตำบลไผ่หลวง อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 230.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 920.00 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 มี.ค. 2566 ]จ้างค่าจ้างเหมาพนักงานธุรการกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่หลวง ตำบลไผ่หลวง อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ประจำเดือน มีนาคม 2566 (เว้นวันหยุดเสาร์-อาทิตย์)และวันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 มี.ค. 2566 ]จ้างเหมาจัดทำพานพุมดอกไม้สดโทนสีชมพู จำนวน 1 พาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 มี.ค. 2566 ]ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 มี.ค. 2566 ]ซื้อมาตรน้ำ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 มี.ค. 2566 ]มาตรน้ำ จำนวน 1 รายการ [ 13 มี.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 มี.ค. 2566 ]ซื้อวัคซีนพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนักบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่หลวง อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 มี.ค. 2566 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 50