หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างเหมาดูแลระบบประปาหมู่บ้าน 2 หมู่บ้าน คืิอหมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 ตำบลไผ่หลวง อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ประจำเดือน สิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ต.ค. 2564 ]ซื้อทรายถม จำนวน 4.25 คิว บริเวณประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลไผ่หลวง อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ต.ค. 2564 ]จ้างเหมาจัดทำตรายาง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ต.ค. 2564 ]จ้างเหมาจัดทำตรายาง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ต.ค. 2564 ]ซื้อชุดหนังสือเสริมประสบการณ์ระดับปฐมวัยอนุบาล 1 จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2564 ]ซื้อชุดหนังสือเสริมประสบการณ์ระดับปฐมวัยอนุบาล 1 จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2564 ]ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงช่วยเหลือประชาชนเกิดน้ำท่วมบริเวณที่พักอาศัย หมู่ 1 ตำบลไผ่หลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2564 ]จ้างเหมาจัดทำป้ายประวัติการก่อสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่หลวง จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนวัดคลองข่อย ช่วงปิดภาคเรียนเดือน ตุลาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดคลองข่อย ช่วงปิดภาคเรียนเดือน ตุลาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 8