หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Staff
การบริหารบุคคล

Personnel
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างเหมาแม่บ้านทำความสะอาดอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่หลวง ประจำเดือน ตุลาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]จ้างแม่บ้านทำความสะอาดอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่าวนตำบลไผ่หลวง ประจำเดือน ตุลาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด) จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ย. 2565 ]จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ย. 2565 ]วัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน 3 รายการ [ 21 ก.ย. 2565 ]ซื้อชุดเครื่องเล่นสนามเด็กเล็ก จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ย. 2565 ]จ้างติดตั้งกระจกส่องทาง 3 แยก หมู่ที่ 6 ตำบลไผ่หลวง อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร จำนวน 2 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ย. 2565 ]จ้างติดตั้งกระจกส่องทาง 3 แยก หมู่ที่ 5 จำนวน 2 จุด บริเวณทางเข้าบ้านไดกระพังปลา และทางแยกหน้าโรงเรียนบ้านไดกระพังปลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ย. 2565 ]จ้างติดตั้งกระจกส่องทาง 3 แยก หมู่ที่ 2 จำนวน 1 จุด บริเวณแยกหน้าบ้าน นางสุปราณี ชอบละคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด) จไนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.ย. 2565 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 35