หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(สำนักปลัด) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.ค. 2564 ]จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค หมายเลขครุภัณฑ์ 416-62-0060 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.ค. 2564 ]จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเคลือบ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.ค. 2564 ]จ้างเหมาดูแลระบบประปาหมู่บ้าน 2 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 ตำบลไผ่หลวง อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 มิ.ย. 2564 ]จ้างเหมาดูแลระบบประปาหมู่บ้าน 2 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 6 พร้อมจดมาตรน้ำประปาและเก็บค่าน้ำประปา หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 หมู่ 6 ตำบลไผ่หลวง อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 มิ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มิ.ย. 2564 ]จ้างเหมาฉีดพ่นยากำจัดวัชพืชบริเวณรอบอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่หลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มิ.ย. 2564 ]จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่มในโครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การรักษาวินัย ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่หลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 มิ.ย. 2564 ]จ้างเหมาจัดทำอาหารอาหารว่างและเครื่องดื่มในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่หลวง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 มิ.ย. 2564 ]จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)รหัสครุภัณฑ์ 420-56-0011 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 มิ.ย. 2564 ]

  (1)     2      3