หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
   
 
กำนัน - ผู้ใหญ่บ้าน
 
 
 


นายสุนทร ภุมมาพันธ์
กำนันตำบลไผ่หลวง
 
ผู้ใหญ่บ้าน
 


นายจิ๋ว อยู่เณร
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1


นางจันทร์แรม สงประเสริฐ
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1


นางเกสร ออมกลิ่น
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1


นายอนุ เส็งสืบผล
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2


นายประมวล ปั้นมี
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2


นายสุนทร น้อยแสง
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2


นายสมพงษ์ รอดฤทธิ์
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3


นายบุญเสริม ดวงนคร
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3


นางอสรา จันทร์กลิ่น
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-906-110