หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Staff
การบริหารบุคคล

Personnel
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
   
 
 
 
 


นายสัน จุลพันธ์
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่หลวง
โทร : 089-8577265
 


นายทิ้ง น้อยแสง
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่หลวง
โทร : 081-6174296


ส.ต.อ. ณัฐจักร จันทรปรางมาศ
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่หลวง
โทร : 083-2147544
 
 


นายณรงค์ ม่วงโพธิ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่หลวง หมู่ที่ ๑
โทร : 089-7049939


นายประจบ เผื่อนนุช
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่หลวง หมู่ที่ ๓
โทร : 089-6383118


นายขาว นารอด
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่หลวง หมู่ที่ ๔
โทร : 084-5916086


นายตะวัน มามาก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่หลวง หมู่ที่ ๕
โทร : 083-1638361
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 083-710-5162