หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
   
 
 
 
 
  หมวดข่าว : กิจการสภา ค้นหาหมวดข่าว :
 
    ยกเลิกการค้นหา  
 


 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญร่วมประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ [ 3 ส.ค. 2563 ]  
อ่าน: 66
 


 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การกำหนดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่หลวง [ 31 ก.ค. 2563 ]  
อ่าน: 66
 
 
     


 
การเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๓ [ 29 ก.ค. 2563 ]  
อ่าน: 69
 


 
วาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่หลวง สมัยสามัญ สมยัที่ 2 ครั้งที่ 1/2563 ประจำปี 2563 วันศุกร์ ที่ 15 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมสภาองค์ก่ีบริหารส่วนตำบลไผ่หลวง(ห้องหลวงพ่อดอกไม้) [ 20 พ.ค. 2563 ]  
อ่าน: 115
 
  (1)     2   
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-906-110