หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
   
 
 
 
 
  หมวดข่าว : กิจการสภา ค้นหาหมวดข่าว :
 


 
วาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่หลวง สมัยสามัญ สมยัที่ 2 ครั้งที่ 1/2563 ประจำปี 2563 วันศุกร์ ที่ 15 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมสภาองค์ก่ีบริหารส่วนตำบลไผ่หลวง(ห้องหลวงพ่อดอกไม้) [ 20 พ.ค. 2563 ]  
อ่าน: 11
 


 
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่หลวง สมัยสามัญ(สมัยแรก) สมัยที่ ๑ ครั้งที่๑/๒๕๖๓ ประจำปี ๒๕๖๓ วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ [ 18 มี.ค. 2563 ]  
อ่าน: 30
 
 
     


 
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่หลวง สมัยสามัญที่ ๑ ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ [ 11 มี.ค. 2562 ]  
อ่าน: 125
 


 
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่หลวง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ประจำปี ๒๕๖๑ [ 8 ส.ค. 2561 ]  
อ่าน: 236
 
  (1)  
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 089-461-822