หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
   
 
 
 
 

 
วาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่หลวง สมัยสามัญ สมยัที่ 2 ครั้งที่ 1/2563 ประจำปี 2563 วันศุกร์ ที่ 15 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมสภาองค์ก่ีบริหารส่วนตำบลไผ่หลวง(ห้องหลวงพ่อดอกไม้)  
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

 

ข่าว ณ. วันที่ 20 พ.ค. 2563 เวลา 14.49 น. โดย คุณ อรุณวรรณ ภูงาม

ผู้เข้าชม 116 ท่าน

 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-906-110