หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Staff
การบริหารบุคคล

Personnel
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
   
 
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
    ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่หลวงประชาสัมพันธ์ โปรเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ (E - Poster)   30 พ.ย. 2565 5
ข่าวสรรหาบุคลากร   ประกาศเรื่อง รายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป  10 พ.ย. 2565 14
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่หลวง  3 พ.ย. 2565 17
ข่าวประชาสัมพันธ์   บทความประชาสัมพันธ์ประจำเดือนพฤศจิกายน โดยโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน  1 พ.ย. 2565 12
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่หลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  19 ต.ค. 2565 21
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่หลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  19 ต.ค. 2565 17
ข่าวสรรหาบุคลากร   ประกาศเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเข้าทำงานเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  12 ต.ค. 2565 40
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง แนวทางการบรหารจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจาชุมขนสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  5 ต.ค. 2565 12
ข่าวประชาสัมพันธ์   บทความสุขภาพเดือน ตุลาคม 2565 โดยโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน  5 ต.ค. 2565 15
ข่าวประชาสัมพันธ์   คู่มือ การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  4 ต.ค. 2565 13
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 20
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 083-710-5162