หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
   
 
 
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศการใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   18 ก.ย. 2563 6
ข่าวประชาสัมพันธ์   การกำหนดโครงการสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งพนักงานส่วนตำบลในแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๓)   23 มิ.ย. 2563 21
ข่าวประชาสัมพันธ์   การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)ครั้งที่3   17 มิ.ย. 2563 23
ข่าวประชาสัมพันธ์   เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ครั้งที่ 2    19 พ.ค. 2563 22
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม 2563   24 เม.ย. 2563 33
ข่าวประชาสัมพันธ์   องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่หลวง   23 เม.ย. 2563 54
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง   10 เม.ย. 2563 44
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง   24 ต.ค. 2562 57
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓   13 ก.ย. 2562 38
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้าง   3 ก.ค. 2562 249
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 089-461-822