หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
   
 
 
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   14 ม.ค. 2564 4
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเจตนารมณ์   14 ม.ค. 2564 3
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร สุจริต โปรงใส พิจิตรใสสะอาด   14 ม.ค. 2564 2
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่หลวง เรื่อง ปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดคลองข่   8 ม.ค. 2564 4
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่หลวง เรื่อง ปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดคลองข่   6 ม.ค. 2564 6
ข่าวประชาสัมพันธ์   บทความเดือนธันวาคม2563   30 ธ.ค. 2563 7
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารสว่นตำบลไผ่หลวงเรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณำ.ศ. 2563   4 ธ.ค. 2563 14
ข่าวประชาสัมพันธ์   อัตราภาษีป้าย เริ่ม 1 มกราคม 2564   1 ธ.ค. 2563 28
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔    22 ต.ค. 2563 17
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผนอัตรากำลังองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่หลวง   12 ต.ค. 2563 9
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 089-461-822