หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
   
 
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวกิจกรรม อบต.ท้ายน้ำ   องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายน้ำ จัดกิจกรรม บิ๊ก คลีนนิ่ง เดย์ (Big Cleaning Day)    4 เม.ย. 2563 10
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.วังกรด   ประชาสัมพันธ์จากเทศบาลตำบลวังเกรด เรื่อง มาตรการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดพิจิตร   4 เม.ย. 2563 3
ข่าวกิจกรรม อบต.ท้ายน้ำ   แผนการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) การฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่า ในเขตพื้นที่ อบต.ท้ายน้ำ   4 เม.ย. 2563 5
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทม.พิจิตร   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปิดรับนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับ ประกาศนียบัตร และปริญญาตรี วันนี้ ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ติดต่อสอบถาม โทร.056 619 711 หรือ 092 497 8591(นายดนุพล ภักดี นักวิชาการศึกษา)   4 เม.ย. 2563 22
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทม.พิจิตร   ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ขอความร่วมมือให้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับผู้ที่เดินทางกลับมาจากจังหวัดที่มีจำนวนผู้ป่วยสูง 10 อันดับแรกของประเทศไทย และจังหวัดที่มีอาณาเขตติดต่อจังหวัดพิจิตรที่มีผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไ   4 เม.ย. 2563 34
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทม.พิจิตร   นายกรัฐมนตรีได้ออกข้อกำหนดตามพระราชกำหนดการบริหาราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 2 เมษายน 2563 เพื่อควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(Covid-19)   4 เม.ย. 2563 29
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.วังกรด   ประกาศประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับสถานการณ์ COVID-19 ประกาศเคอร์ฟิวทั่วประเทศ 22.00 - 04.00 น.   3 เม.ย. 2563 5
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.วังกรด   ประกาศเทศบาลตำบลวังกรด เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง    3 เม.ย. 2563 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.วังกรด   ประกาศเทศบาลตำบลวังกรด เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3 เม.ย. 2563 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.วังกรด   ประกาศเทศบาลตำบลวังกรด เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ กองสาธารณสุข ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3 เม.ย. 2563 4
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 1205
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 089-461-822