หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
 
คู่มือการปฏิบัติงาน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง นายช่างโยธา [ 30 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 22  
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ [ 30 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 17  
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน [ 30 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 18  
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน [ 30 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 20  
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล [ 30 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 22  
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง บริหารงานสวัสดิการสังคม [ 30 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 18  
 
มาตรฐานกำหดตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป [ 30 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 18  
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง นักบริหารงานช่าง [ 30 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 15  
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง นักบริหารงานการคลัง [ 30 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 18  
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง นักบริหารงานท้องถิ่น [ 30 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 19  
 
  (1)