หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Staff
การบริหารบุคคล

Personnel
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
   
 
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น [ 22 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 45  
 
คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำหรับดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน [ 22 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 38  
 
คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นe-LAAS [ 22 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 38  
 
คู่มือการติดตามประเมินผลการจัดทำแลแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 22 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 37  
 
คู่มือการจัดทำแผนท้องถิ่นยุทธศาสตร์ แผนสามปี [ 22 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 42  
 
คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์ [ 22 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 39  
 
คู่มือการจดทะเบียนประกอบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และการขอใช้เครื่องหมายรับรองการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ [ 22 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 39  
 
คู่มือ Info (2563) [ 22 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 43  
 
  (1)  
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 083-710-5162