หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
   
 
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่หลวง พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน [ 27 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 10  
 
รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 12 เดือน [ 26 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 14  
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่หลวง รอบ 12 เดือน [ 26 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 16  
 
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565(รอบเดือน ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) [ 1 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 18  
 
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565(ครึ่งปีแรก) [ 1 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 12  
 
บันทึกข้อความ เรื่องรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน [ 31 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 8  
 
บันทึกข้อความ เรื่องรายงานผลการประเมินระดับความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 17 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 17  
 
รายงานผลการนำแผนไปฏิบัติประจำปีงบประมาณ2564 รอบ 6 เดือน [ 22 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 49  
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตพ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน [ 22 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 38  
 
รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติประจำปีงบประมาณ2563 [ 20 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 38  
 
  (1)     2   
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 083-710-5162