หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
   
 
 
 
 
 

ภาษีป้าย


ภาษีโรงเรือนและที่ดิน


การขออนุญาตประกอบกิจการ


การขอรับใบรับรองก่อสร้างอาคารหรือเคลื่อนย้ายอาคาร

 
  (1)  
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 089-461-822