หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Staff
การบริหารบุคคล

Personnel
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
   
 
 
 
 


ส.ต.อ. ณัฐจักร จันทรปรางมาศ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่หลวง
โทร : 083-2147544


รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่หลวง

 
สำนักปลัด
 


นายอนุชา พามี
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสุรินทร์ ศิริภักษ์
พนักงานจ้างทั่วไป


นายวิเชียร ทองนิ่ม
พนักงานจ้างทั่วไป


นายปริญญา ขันทอง
พนักงานจ้างทั่วไป


นางสาวอรุณวรรณ ภูงาม
พนักงานจ้างทั่วไป


นางสาวอนันต์ญตา แก้วกล้า
พนักงานจ้างทั่วไป
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 083-710-5162