หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
   
 
 
 
 


ส.ต.อ. ณัฐจักร จันทรปรางมาศ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่หลวง
โทร : 083-2147544


นางนาตยา เชียงฉ่ำ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ไผ่หลวง
 
กองสวัสดิการสังคม
 


นางสาวชัชชญา จันทร์โท้
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม


ตำแหน่งว่าง
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นางสาวลำเพย ม่วงโพธิ์
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 083-710-5162