หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
   
 
 
 
 
 
 

ไฟฟ้าเข้าถึงทั้ง 6 หมู่บ้าน จำนวน 691 ครัวเรือน
 
 

มีระบบประปา จำนวน 3 แห่ง
 
 
 

โทรศัพท์สาธารณะ จำนวน 7 แห่ง

หอกระจายข่าว จำนวน 6 แห่ง

เสียงตามสาย หมู่ 1 - หมู่ 6 จำนวน 1 แห่ง
 
 

ร้านค้าขายของชำ จำนวน 32 แห่ง

ปั้มหลอด (น้ำมัน) จำนวน 3 แห่ง

โรงงานอุตสาหกรรม จำนวน 1 แห่ง
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 089-461-6822